Integritetspolicy

Vi på Minfot.se värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. I våra villkor och integritetspolicy förklaras hur vi samlar in och använder din personliga information.

Det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst vid eventuella frågor eller funderingar.

 

Vi på Minfot i Båstad AB behandlar uppgifter som du som kund själv lämnat till oss när du handlar på eller besöker vår hemsida, www.minfot.se, kommunicerar med oss eller då du registrerar dig för vårt nyhetsbrev. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan identifiera en i livet fysisk person. Personuppgifter som vi behandlar är ditt för- och efternamn, din adress, ditt telefonnummer, ditt personnummer och din e-postadress. 

______________________________

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Det svenska företaget, Minfot i Båstad AB, Orgnr: 556836-2320 – Hallandsvägen 19, 269 36 Båstad är registreringsansvarig för de personuppgifter som du skickat till oss. Det är även vi, Minfot i Båstad AB, som ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar samt dataskyddsbestämmelser. 

De allmänna bestämmelserna för personuppgiftsbehandlingen gäller för hela Minfot i Båstad AB. De allmänna bestämmelserna innebär att Minfot i Båstad AB alltid behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, med respekt för den personliga integriteten samt att all personuppgiftshantering vilar på en laglig grund. Vi behandlar ditt personnummer endast när det är nödvändigt med hänsyn till vikten av en säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vår policy är att använda ditt personnummer i så begränsad utsträckning som möjligt.

Vi arbetar efter tekniska och organisatoriska åtgärder som skyddar de personuppgifter som behandlas, så att personliga uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga.

Om du gör ett köp och anger din mailadress i kassan, så kommer du att få erbjudanden från oss via e-post. Dessa mail är endast avsedda som nyhetsbrev och du kan alltid avprenumerera dig från våra nyhetsbrevsutskick.

Antingen genom att avregistrera dig via länken ”Avprenumerera ” som finns längst ner i mailet, eller kontakta vår kundtjänst: info@minfot.se eller via telefon: 0431-725 00 varje vardag mellan 10:00-15:00.

Varför använder vi dina personuppgifter?

De situationer där vi kan komma att behandla ditt personnummer är vid köp, när vi behöver identifiera dig i kundserviceärenden, eller när du begär information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, eller begär att vi rättar uppgifter om dig som är felaktiga. Det gäller också om du ber oss radera, begränsa eller begär en kopia på de personuppgifter vi har om dig, samt när du har frågor kring ditt köp, frågor om produkter, returhantering, leveransfrågor eller ändringar av befintlig order eller liknande ärenden.

Du har rättigheten att begära information om de personuppgifter vi samlar om dig, om de behandlas och hur denna behandling sker. Du kan kontakta vår kundtjänst, som kommer att skicka över den information du söker. Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. När du kontaktar kundtjänst kommer du att få ett formulär skickat till dig, antingen via post eller mail enligt ditt önskemål. Formuläret måste fyllas i korrekt och skickas åter till oss, via rekommenderat brev. I formuläret måste du även legitimera dig enligt instruktionerna.

Du har rättigheten att begära rättelse av felaktiga eller saknade uppgifter, samt rättighet att få dina uppgifter raderade. Radering kan ske om de lämnade uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlades in för, exempelvis ett köp (rättslig förpliktelse).

Du har rätt att göra invändningar och begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Rätten till begränsning gäller bland annat när du begärt rättelse av felaktiga uppgifter och att behandlingen begränsas under tiden då uppgifterna utreds och korrigeras. Vid invändningar har du som registrerad exempelvis rätt att invända mot att dina uppgifter används för direkt marknadsföring.

Som registrerad har du även rätt till dataportabilitet där du har rätt att få dina registrerade personuppgifter flyttade till annan personuppgiftsansvarig eller flyttade till annan tjänst, där vi underlättar vid överflyttningen av informationen med ditt godkännande.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi hanterar följande uppgifter:

- Folkbokföringsnamn
- Personnummer
- Kontaktuppgifter som adress, e-post och telefonnummer
- Betalningshistorik
- Betalningsinformation
- Din korrespondens
- Uppgifter om köp, tid samt datum vid köp, köptillfälle, reklamationer eller andra fel/klagomål

Laglig grund: Rättslig förpliktelse.
Denna insamling av dina personuppgifter utförs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter, eller upp till sju år för data som behandlas enligt bokföringslagen.

Vi hanterar även dina uppgifter i samband med företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt vara).

Vi strävar efter att personuppgifter behandlas med den berörda personens samtycke. Ett lämnat samtycke kan alltid återkallas. Om ett samtycke återkallas kommer Minfot i Båstad AB inte att behandla personuppgifterna ytterligare och inte heller uppdatera tidigare lämnade uppgifter. För de fall ett samtycke återkallas avslutas behandlingen omedelbart.  Det ska dock noteras att trots återkallat samtycke kan viss behandling kan vara nödvändig för att fullfölja lag eller avtal.

Vem har tillgång och behandlar dina personuppgifter?
Minfot i Båstad har personuppgiftsbiträden som i nödvändiga fall behandlar dina personuppgifter. Personuppgiftsbiträden involverar företag som hjälper oss med:

- Transporter (Logistikföretag)
- Betallösningar (Kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer som Klarna Bank AB)
- IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar) 

När personuppgiftsbiträden involveras är det endast för ändamål som är förenliga med den information som har samlats in (exempelvis för att kunna uppfylla våra åtaganden enlig köpeavtalet) Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträdande för att säkerställa garantier angående säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med samtliga personuppgiftsbiträden som garanterar säkerheten för hur dina uppgifter behandlas. Avtalet åtar sig även att följa våra samt lagens säkerhetskrav, begräsningar och krav.

För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser:
Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

- Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott 
- Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer) 
- Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer) 

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga

Vi månar om dig som kund och därför är det viktigt för oss att kunna utvärdera, utveckla och förbättra vår e-handelsplattform och din upplevelse av att handla av oss samt att kunna erbjuda dig personlig och relevant upplevelse i vår webbshop.

Förutom att dina personuppgifter kan användas som identifikation kan även dina personuppgifter användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta vår kundtjänst för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Vi analyserar uppgifter och baserar de uppgifter på exempelvis köphistorik, ålder eller kön. Baserat på de uppgifter skapas olika kundsegment som skapas tillsammans med en avidentifierande data, utan någon koppling till dig som individ. Analysen ligger till grund för att skapa en optimal användarupplevelse, ge kunder möjlighet att påverka och recensera vårt sortiment. Därmed lägger analysen grund för kommande inköp men också för användarvänliga förändringar som designförändringar på hemsida, www.minfot.se 

Därmed behandlar vi information som
- Ålder
- Kön
- Bostadsort
- Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
- Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter
- Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (till exempel språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform)
- Information om hur du använder våra hemsidor via “cookies”. Du kan läsa mer om vad cookies är och hur vi använder dem här.
- Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc