Miljöpolicy

Minfot.se arbetar efter gällande miljölagstiftning men har som ambition att ständigt arbeta för att bidra till en bättre miljö och minska företagets energiförbrukning.

Vår ambition att samarbeta med företag och varumärken som erbjuder ekologiska och miljömärkta produkter, där så lite skadliga kemikalier som möjligt och andra ämnen har tillämpats i produktionen. Vi på Minfot.se tror på att stimulera ekologisk produktion för att vi ska kunna nå mål om en så giftfri och miljövänlig omvärld som möjligt.

Vi har även tagit ett nytt initiativ när det gäller hantering utav samtliga produkter som säljs från oss till våra konsumenter. För att värna om miljön så tror vi att det är många bäckar små som gäller, där små ansträngningar kan göra skillnad för vår närmiljö och klimat.

Därför valde vi under sommaren 2016 att starta segmentet ”Resales”. Där vi säljer produkter, vars utseende och kvalité är densamma som en ny, oanvänd produkt. Produkterna kanske fattas sin förpackning, låda eller prislapp. Segmentet innefattar även produkter vars förpackningar som har försvunnits eller skadats någonstans i processen. Istället för att makulera eller kassera dessa produkter säljer vi dem till våra konsumenter för rabatterat pris. Vilket minskar avfall och samtidigt bidrar till återvinningen utav produkter.

Vi strävar även efter att följa upp företagets faktiska miljöpåverkan, såsom energiförbrukning och utsläpp. Där vi bland annat lägger stor vikt vid återvinning och sopsortering. Då vi tror att om avfall inte tas omhand på ett riktigt sätt kan det skada både människan och miljön.

Vi på Minfot.se arbetar kontinuerligt för att förbättra och införliva miljöhänsyn i vår verksamhet och är övertygade om att ekologisk hållbarhet är en viktig investering för framtiden.